Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
413 / 2015 Dispozitie privind desemnarea D-nei Terente Andreea - Consilier IA, pentru accesarea bazelor de date detinute de Registrul Comertului. 2015-09-03
415 / 2015 Dispozitie privind imputernicirea D-nei Raclaru Oana - Administrator cu atributii privind efectuarea de operatii, de incasari si plati in numerar precum si cu activitatea de gestionare a veniturilor. 2015-09-03
410 / 2015 Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Cosiliului Local al Comunei Tamasi, Judetul Bacau, pentru data de 04.09.2015, ora 10. 2015-08-31
411 / 2015 Dispozitie privind stabilirea datei pentru organizarea concursului/examenului in vederea ocuparii functiei contractuale de conducere vacante de Administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamasi, Judetul Bacau 2015-08-31
404 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamasi, Judetul Bacau. 2015-08-18
363 / 2015 Dispozitie privind incetarea raportului de serviciu a D-nei Carabula Irina, angajata a comunei Tamasi, Judetul Bacau in functia publica de consilier gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului asistenta sociala, incepand cu data de 10.08.2015. 2015-08-10
401 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisie de concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamasi. 2015-08-10
362 / 2015 Dispozitie privind convovarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tamasi, judetul Bacau, pentru data de 13.08.2015, ora 15:30. 2015-08-06
342 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Canalizare Comuna Tamasi" 2015-07-27
343 / 2015 Dispozitie privind constituirea de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in satele Chetris, Tamasi si Furnicari, Comuna Tamasi, juteul Bacau" 2015-07-27
359 / 2015 Dispozitie privind componentei Comisie pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemul de control intern managerial din cadrul primariei comunei Tamasi, jud. Bacau, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei. 2015-07-27
321 / 2015 Dispozitie privind convocare sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tamasi, Judetul Bacau, petru data 30.07.2015, ora 9. 2015-07-22
314 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisei de receptie partiala a lucrarilor pentru obiectivul "Extindere Scoala generala nr. 1 din sat Tamasi, comuna Tamasi, judetul Bacau" 2015-07-08
316 / 2015 Dispozitie privind cooptarea d-nei ANDREEA TERENTE - consilier personal al primarului, in echipa de proiect pentru proiectul finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile - "Renovare si amenajare Primarie - Corp A, comuna Tamasi, judetul Bacau" si "Infiintare terenuri de sport multifunctionale in localitatile Chetris si Tmasi, comuna Tamasi, judetul Bacau". 2015-07-08
317 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante din cadrului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamasi, Judetul Bacau. 2015-07-08
Înapoi