Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
318 / 2015 Dispozitie privind pentru stabilirea duratei normale de functionare a mijloacelor fixe achizitionate in cursul anului 2015. 2015-07-08
320 / 2015 Dispozitie privind revocarea Dispoyitiilor Primarului nr. 261, 262 si 263 din data 08.06.2015. 2015-07-08
313 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucarilor pentru obiectivul "Renovarea si amenajarea primariei - corp A" 2015-07-06
264 / 2015 Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Tamasi, Judetul Bacau, pentru data de 30.06.2015, ora 15. 2015-06-23
225 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Infiintare terenuri de sport multifunctionale in localitatile Tamasi si Chetris" 2015-06-08
262 / 2015 Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar atributiilor de secretar de comuna numitei TERENTE ANDREEA - consilie IA - consilier personal al primarului din cadrul aparatului de specialitate al Primarlui Comunei Tamasi, Judetul Bacau. 2015-06-08
261 / 2015 Dispozitie privind incetarea atributiilor cu caracter temporar de secretar de comuna numitei CIOBANU ALINA MARIA - referent asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 2015-06-08
263 / 2015 Dispozitie privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila. 2015-06-08
221 / 2015 Dispozitie pentru stabiliorea duratei normale de functionare a mijloacelor fixe achizitionate in cursul anului 2015. 2015-06-02
224 / 2015 Dispozitie privind incetarea raportului de serviciu a d-lui RUSU RARES, angajat al Primariei Comunei Tamasi, Judetul Bacau in functia publica de executie temporar vacanta de consilier asistent din cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice, incepand cu data de 01.06.2015 2015-06-02
215 / 2015 Dispozitie privind convocarea sedintei orinare a Consiliului Loacal al Comunei Tamasi, Judetul Bacau, pentru data de 29.05.2015, ora 15. 2015-05-22
216 / 2015 Dispozitie privind cooptarea d-lui Rares Gabriel - consilier asistent, in echipa de proiect pentru proiectul finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile. 2015-05-22
217 / 2015 Dispozitie pentru stabilirea duratei normale de functionare a mijloacelor fixe achizitionate in cursul anului 2015. 2015-05-22
218 / 2015 Dispozitie pentru stabilirea duratei normale de functionare a mijloacelor fixe achizitionate in cursul anului 2015. 2015-05-22
214 / 2015 Dispozitie privind modificarea echipei de proiect "Amenajare si extindere Scoala Chetris" 2015-05-21
Înapoi