Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
212 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Amenajare si extindere Scoala Chetris" 2015-05-18
213 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante din cadrul Primariei Comunei Tamasi, Judetul Bacau. 2015-05-18
210 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie pentru predarea-primirea "Microbuzului 18+1" prin contractul de furnizare nr. 5159 din data de 01.09.2014 din cadrul proiectului "Achizitie microbuz pentru transportul public de persoane pe raza Comunei Tamasi, Judetul Bacau" 2015-05-11
211 / 2015 Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar atributiilor de secretar de comuna numitei CIOBANU ALINA MARIA - referent asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 2015-05-11
184 / 2015 Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tamasi, Judetul Bacau, pentru data de 30.04.2015, ora 15. 2015-04-23
181 / 2015 Dispozitie privind suspendarea Contractului Individual de Munca a d-lui Tataru Razvan din functia contractuala de executie - agent de paza din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tamasi, incepand cu data de 15.04.2015 pana la data de 13.07.2015 . 2015-04-15
177 / 2015 Dispozitie privind aprobarea distribuirii produselor alimentare din cadrul Programului POAD 2014, pentru un numar de 62 persoane defavorizate din Comuna Tamasi, Judetul Bacau. 2015-04-03
146 / 2015 Dispozitie privind delegarea atributiilor privind inregistrarea contractelor de arendare. 2015-03-26
143 / 2015 Dispozitie privind constituirea comiesiei de recepetie pentru instalarea si punerea in functiune a echipamentelor achizitionate prin contractul de furnizare nr. 8030/02.12.2014 din cadrul proiectului "Achizitie microbuz pentru transportul public de persoane pe raza Comunei Tamasi, Judetul Bacau" 2015-03-18
142 / 2015 Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tamasi, Judetul Bacau, pentru data 17.03.2015. 2015-03-13
117 / 2015 Dispozitie privind numirea domnului TATARU RAZVAN responsabil cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor si a intruirii personalului lucrator. 2015-02-23
118 / 2015 Dispozitie privind stabilirea modului de organizare si responsabilitatile privind apararea impotriva incendiilor. 2015-02-23
119 / 2015 Dispozitie privind interzicerea fumatului incaperile din cladirea unitatii. 2015-02-23
120 / 2015 Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis. 2015-02-23
121 / 2015 Dispozitie privind organizarea instruirii personalului din Primariei Comunei Tamasi. 2015-02-23
Înapoi