Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
122 / 2015 Dispozitie privind stabilirea persoanei responsabile la nivelul primariei comunei Tamasi, judetul Bacau in vederea aplicarii prevederilor Ordinul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu nr. 719 din 12.05.2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementarea a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatii comerciale ce detin in adminstrare terenuri propietate publica privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniului Statului" 2015-02-23
116 / 2015 Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tamasi, Judetul Bacau, pentru data de 13.02.2015, ora 15. 2015-02-09
140 / 2015 Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tamasi, Judetul Bacau. 2015-02-03
61 / 2015 Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri a unor familii si persoane singuire, domicilieate in comuna Tamasi, judetul Bacau, pentru perioada Feruarie-Martier 2015 2015-02-02
59 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie a echipamentelor achizitionate prin Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii hardware si software pentru oferirea de servicii de e-administratie inclusiv gestionarea registrului agricol in format electronic in judetul Bacau" 2015-01-27
60 / 2015 Dispozitie privind modificarea si completarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespuzator functiilor contractuale si a creteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. 2015-01-27
25 / 2015 Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Tamasi, Judetul Bacau, pentru data de 19.01.2015 ora 15. 2015-01-13
26 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie finala a obiectivului de investitii "Amenajare 755ml santuri pereate pe traseul TP Tamasi - Zona Racova" 2015-01-13
27 / 2015 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie finala a obiectivului de investitii "Construire sediu administrativ" 2015-01-13
1 / 2015 Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri a unor familii si persoane singure, domiciliate in comuna Tamasi, judetul Bacau 2015-01-05
Înapoi