Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2017 privind infiintarea Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor 2017-05-29
45 / 2017 HCL privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pentru perioada martie 2017 2017-05-29
44 / 2017 HCL privind aprobarea contului de executie pe trimestrul 1, anul 2017 2017-05-29
43 / 2017 HCL privind validarea mandatului unui consilier local si modificarea componentei Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, urbanism şi amenajarea teritoriului, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, ordine şi linişte publică 2017-06-29
42 / 2017 HCL privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si execitarea activitatii de audit public intern 2017-04-26
41 / 2017 HCL aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafeţelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinţe proprietate personala de către tineri, conform Legii nr. 15/2003 precum si a vanzarii acestora 2017-04-26
40 / 2017 HCL privind transmiterea cu titlu gratuity in proprietatea Parohiei Ortodoxa Chetris, a unei autoutilitare marca Mazda cu numar de inmatriculare BC 09 PRT 2017-04-26
39 / 2017 HCL privind aprobarea scoaterii din funcţiune, in vederea casarii si valorificării, a autoturismului marca Dacia 1310, număr de înmatriculare BC 03 PRT, autoturismul marca Dacia DlF719/1307 FRI cu număr de înmatriculare BC 10 PRT si autoturismul Dacia 1310 cu număr de înmatriculare BC 03 MPS 2017-04-01
38 / 2017 HCL privind aprobarea modificarii structurii Organigramei si a Statului de functii 2017-04-01
37 / 2017 HCL revocarea H.C.L. nr. 9 din 31.01.2013 privind aprobarea concesionarii a 3 (trei) loturi de păşune in suprafaţa totala de 40,38 ha astfel Lot. Nr. 1 - S = 15,50 ha, Lot nr. 2 - S = 13,76 ha, Lot nr. 3 - S = 11,12 ha, loturi situate in extravilanul localităţilor din component comunei Tamasi, in vederea desfăşurării de activitati de ameliorare, intretinere si exploatare prin negocieri directe cu locuitori ai satelor de pe raza comunei Tamasi, judeţul Bacau 2017-04-01
36 / 2017 HCL aprobarea scoaterii din functiune a unui mijloc fix - buldoexcavator din domeniul privat al Comunei Tamasi, Jdetul Bacau, in vederea casarii si valorifiicarii 2017-04-01
35 / 2017 HCL privind reorganizarea SVSU al Comunei Tamasi, Judetul Bacau 2017-04-01
34 / 2017 HCL privind aprobarea ROF al SVSU 2017-04-01
33 / 2017 HCL privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Tamasi, Judetul Bacau 2017-04-01
32 / 2017 HCL privind aporbarea avizului de principiu pentru PUZ privind proiectul Extindere ferma piscicola cu valorificarea materialului excavat 2017-04-01
Înapoi