Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2017 HCL privind acordarea cu titlu gratuit a 2mp din Sediul Psotuluide Politie Tamasi, in vederea amplasarii unui ATM CEC Bank 2017-01-10
6 / 2017 HCL privind acceptul de circulatie SC ASACOM TRANS SRL pe drumurile de exploatare din Lunca Furnicari si avizarea acordului de reabilitare 2017-01-10
5 / 2017 HCL privind includerea in domeniul public a unei suprafete de teren pentru construirea obiectivului Casa Praznicala in Comuna Tamasi 2017-01-10
4 / 2017 HCL privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS pentru anul 2017 2017-01-10
3 / 2017 HCL privind mandatarea reprezentantului CL Tamasi in AGA ADIS sa voteze modificarea si completarea comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie 2017-01-10
2 / 2017 HCL privind primirea orasului ONESTI in calitate de membru la ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia 2017-01-10
1 / 2017 HCL privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local 2017-01-10
88 / 2016 HCL 88 privind defalcarea de drumuri eligibile si neeligibile proiectate pentru obiectivul Reabilitare drumuri de exploatare agricole in comuna Tamasi 2016-12-15
87 / 2016 HCL privind aprobarea tarifului de 250 lei pe elev pe luna pentru elevii care provind din familii a caror venituri depasesc 530 lei si beneficiaza de servicii in cadrul Centrului Public After School 2016-12-15
86 / 2016 HCL privind aprobarea tarifului de 250 lei pe elev pe luna pentru elevii care provind din familii a caror venituri depasesc 530 lei si beneficiaza de servicii in cadrul Centrului Public After School 2016-12-15
85 / 2016 HCL privind aprobarea acordului de principiu pentru SC OMEGA NET pentru obiectivul Realizare Retea de telecomunicatii prin fibra optica in Comuna Tamasi 2016-12-15
84 / 2016 HCL privind aprobarea acordului de principiu pentru UPC ROMANIA SRL pentru obiectivul Realizare Retea Telecomunicatii in Comuna Tamasi 2016-12-15
83 / 2016 HCL privind aprobarea scutirii taxei de salubritate pentru anul 2016 pentru anumite categorii de imobile aflate pe raza comunei Tamasi 2016-12-15
82 / 2016 HCL privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pentru perioada octombrie-noiembrie 2016 2016-12-15
81 / 2016 HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2017 2016-12-15
Înapoi