Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
108 / 2017 HCL 108 privind aprobarea Studiului de oprtunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 comune limitroge si a modalitatii de gestiune 2017-12-21
107 / 2017 HCL 107 privind aprobarea atriburii si incherii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul bacau 2017-12-21
106 / 2017 HCL 106 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS Bacau 2017-12-21
105 / 2017 HCL 105 pentru aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Darmanesti 2017-12-21
104 / 2017 HCL 104 privind includerea in domeniul public al Comunei Tamasi, Judetul Bacau a 4 obiective de investitii 2017-12-21
103 / 2017 HCL 103 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si taxelor speciale pentru anul 2018 2017-12-21
102 / 2017 HCL 102 privind transformarea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamasi si aprobarea Statului de functii 2017-12-21
101 / 2017 HCL 101 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamasi, judetul Bacau 2017-12-21
100 / 2017 HCL 100 privind organizarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Tamasi, judetul Bacau pentru anul scolar 2018 -2019 2017-12-21
99 / 2017 HCL 99 privind suspendarea programului si traseul curselor regulate pentru Serviciul de Transport Public Local la nivelul comunei Tamasi, judetul Bacau 2017-11-24
98 / 2017 HCL 98 privind aprobarea contractului de finantare avand ca obiect de investitii Modernizare drumuri de interes local in Comuna Tamasi, Judetul Bacau 2017-11-24
97 / 2017 HCL 97 privind decontarea contravalorii transportului pe ruta Tamasi - Bacau si retur efectuat de catre Dna Larion Iuliana si al elevului Avadanei Florin Andrei si pentru Dna Cojocaru Silvica si al elevului Tanase 2017-11-24
96 / 2017 HCL 96 privind aprobarea taxei speciale de salubritate in cuantumul prevazut pentru anul 2018 in Planul anul de evolutie a taxelor si tarifelor 2017-11-24
95 / 2017 HCL 95 privind aprobarea contactului de finantare avand ca obiect de investitii Amenajare si extindere Scoala Gimnaziala nr. 1 Tamasi 2017-11-24
94 / 2017 HCL 94 privind aprobarea sustinerii financiare a aechipei de fotbal Tamasi pentru activitatea desfasurata in campionatul Primariilor din Judetul bacau, editia I 2017-2018 2017-11-24
Înapoi