Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2018 HCL nr. 35 privind acordarea dreptului de folosinta cu titlul gratuit a unui spatiu de 19,53 din sediul Primarie Comunei Tamasi – Corp A, catre Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica SIRET GAZ, in vederea desfasurarii activitatii 2018-05-17
34 / 2018 HCL nr. 34 privind aprobarea initierii elaborarii documentatiei de urbanism PUZ – Construirea a 4 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in Comuna Tamasi, Judetul Bacau in cadrul proiectului Investitii in servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod proiect 119325, in cadrul POR 2014-2020 2018-05-17
33 / 2018 HCL nr. 33 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul 1 2018 2018-05-17
32 / 2018 HCL nr. 32 privind privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pentru perioada februarie, martie si aprilie 2018 2018-04-24
31 / 2018 HCL nr. 31 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltarea intercomunitara de utilitate publica SIRET-GAZ 2018-04-24
30 / 2018 HCL nr. 30 privind reinceperea programului si traseului de curse regulate pentru Serviciul de transport public local de persoane la nivelul comunei Tamasi, judetul Bacau 2018-04-24
29 / 2018 HCL nr. 29 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numarului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare in vederea calcularii taxei speciale de salubrizare 2018-04-24
28 / 2018 HCL nr. 28 privind aprobarea procesului verbal de negociere directa incheiat in data de 27.03.2018 pentru vanzarea imobilului apartament nr. 1, bl. 1, sc. b, sat Tamasi, comuna Tamasi, judetul Bacau 2018-04-24
27 / 2018 HCL nr. 27 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici din cadrul Serviciului public comunitar local evidenta persoanelor Tamasi 2018-04-24
26 / 2018 HCL nr. 26 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi - Centrul de zi pentru copii Tamasi si a Statului de functii 2018-04-24
25 / 2018 HCL nr. 25 privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul Construirea unui pavilion pentru activitati scolare in aer liber si infiintarea si dotarea laboratoarelor scolii gimanziale nr. 1 Tamasi, comuna Tamasi, Judetul Bacau 2018-04-24
24 / 2018 HCL nr. 24 privind rectificarea bugetului localal comunei Tamasi, judetul Bacau pe anul 2018 2018-04-24
23 / 2018 HCL nr. 23 privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investitii ”Amenajare si extindere Scoala Gimnazila nr. 1 Tamasi, Comuna Tamasi, Judetul Bacau” 2018-04-24
22 / 2018 HCL nr. 22 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 a aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Tamasi 2018-04-24
21 / 2018 HCL nr. 21 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 a aparatului de specilitate ale Primarului Comunei Tamasi 2018-03-24
Înapoi