Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2012 privind decontarea transportului cadrelor didactice de predare pentru lunile ianuarie si februarie 2012 2012-02-28
11 / 2012 privind raportul anual asupra situatiei gestionarii bunurilor apartinand Comunei Tamasi, Judetul Bacau 2012-02-28
10 / 2012 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe care trebuie sa le presteze in anul 2012 beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 2012-02-28
9 / 2012 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV, anul 2011 2012-02-28
8 / 2012 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar pentru Salubrizare Bacau” 2012-02-28
7 / 2012 privind aprobarea asocierii Comunei Tamasi cu Judetul Bacau in vederea realizarii in comun a obiectivului „Varianta de traversare a raului Siret intre DJ252B si drumurile locale in satul Furnicari, Comuna Tamasi, Judetul Bacau” 2012-02-28
6 / 2012 privind aprobarea includerii si actualizarii unor bunuri in Inventarul Domeniului Public al Comunei Tamasi, Judetul Bacau 2012-01-31
5 / 2012 privind majorarea taxelor extrajudiciare pe anul 2012, conform Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare 2012-01-31
4 / 2012 privind majorarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012 2012-01-31
3 / 2012 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamasi, judetul Bacau pe anul 2012 si lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 2012-01-31
2 / 2012 privind aprobarea utilizarii sumei pentru cap. 84.02 – Drumuri, Titlul 84.02.56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea Proiectului ”Modernizare drumuri de interes local in satele Chetris, Tamasi Furnicari, Comuna Tamasi, Judetul Bacau” 2012-01-16
1 / 2012 Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 2012-01-16
Înapoi