Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2016 HCL privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii Amenajare si extindere Scoala Gimnaziala nr. 1 Tamasi, Comuna Tamasi, Judetul Bacau 2016-04-28
34 / 2016 HCL privind reorganizarea Seriviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Tamasi, judetul Bacau 2016-04-28
33 / 2016 HCL privind acordarea unor drepturi banesti membrilor SVSU, al comunei Tamasi 2016-04-28
32 / 2016 HCL privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Tamasi, judetul Bacau 2016-04-28
31 / 2016 HCL privind avizarea documentatiei P.U.G si a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Tamasi, Judetul Bacau 2016-04-28
30 / 2016 HCL privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al S.V.S.U 2016-04-28
29 / 2016 HCL privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita 2016-04-28
28 / 2016 HCL privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I, anul 2016 2016-04-28
27 / 2016 HCL privind aprobarea infintarii ansamblui popular din Comuna Tamasi, Judetul Bacau 2016-03-28
26 / 2016 HCL privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pentru perioada decembrie 2015 - februarie 2016 2016-04-28
25 / 2016 HCL privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare 2016-03-29
24 / 2016 HCL privind aprobarea nivelului contributiei la sustinerea persoanei cu handicap cu masura de protectie in servicii de tip rezidential, in procent de 35% si aprobarea contractului cadru de asicere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap 2016-03-29
23 / 2016 HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Tamasi, judetul bacau si actualizarea listei de investitii pe anul 2016 2016-03-29
22 / 2016 HCL privind modificarea HCL nr. 6 din 22.01.2016 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu noua cota de TVA de 20% pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local Comuna Tamasi, Judetul Bacau" 2016-03-29
21 / 2016 HCL privind majorarea valorii de inventar a Scolii Generale nr. 1 Tamasi 2016-03-29
Înapoi