Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2016 HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Tamasi si actualizarea listei de investitii pe anul 2016 2016-11-07
79 / 2016 HCL 79 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III, 2016 2016-11-07
78 / 2016 HCL 78 privind aprobarea noilor indicative de drumuri proiectate pentru obiectivul Reabilitarea drumuri de exploatare agricola in Comuna Tamasi, Judetul Bacau 2016-11-07
77 / 2016 HCL Privind preluarea cu titlu gratuit a unui mijloc fix si a obiectelor de inventar aferente 2016-11-07
76 / 2016 HCL 76 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru anul 2016 a aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Tamasi 2016-11-07
75 / 2016 HCL 75 privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pentru perioada august-septembrie 2016 2016-11-07
74 / 2016 HCL Privind aprobarea sumei de 15.000 lei pentru acordarea unor cadaouri cu ocazia Sarbatorilor de iarna elevilor si prescolarilor din comuna Tamasi 2016-11-07
73 / 2016 HCL privind acordarea Diplomei de onoare si premiul in bani in cuantum de 500 lei, cuplurilor sot si sotie care au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2016 2016-11-07
72 / 2016 HCL privind rectificarea bugetului local al Comunei Tamasi si actualizarea listei de investitii pe anul 2016 2016-11-07
71 / 2016 HCL privind aprobarea parteneriatului social educationala intre Comuna Tamasi si FSC 2016-10-11
70 / 2016 HCL privind desemnarea reprezentantilor CL al Comunei Tamasi in CA al Scolii Gimnaziale Chetris pentru anul scolar 2016/2017 2016-10-11
69 / 2016 HCL privind aprobarea vanzarii apartamentului nr. 4, bl. 1, sc. c, Tamasi, apartinand domeniului privat al Comunei Tamasi, la pretul stabilit prin negociere directa 2016-10-11
68 / 2016 HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Tamasi si actualizarea listei de investitii pe anul 2016 2016-10-11
67 / 2016 HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Tamasi, Judetul Bacau pe anul 2016 2016-09-06
66 / 2016 HCL privind aprobarea procedurii de vanzare prin negociere directa a imobilului, apartament nr. 4, sc. C, bl. 1, Tamasi, aflat in domeniul privat al Comunei Tamasi 2016-09-06
Înapoi