Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2017 HCL privind aprobarea Programului de gospodarire al Comunei Tamasi, Judetul Bacau pentru anul 2017 2017-04-01
30 / 2017 HCL privind aprobarea Regulamentului de acordare in anul 2017 a sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamataore, in conformitate cu prevederile Legii 248/2010 privinc salarizarea unitara a personalului platiti din fonduri publice 2017-04-01
29 / 2017 HCL privind aprobarea bugetului local al COmunei Tamasi, Judetul Bacau pe anul 2017 si lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 2017-04-01
28 / 2017 HCL prin care se ia act de incetarea functiei de conslier local a domnului BUCA SEBASTIAN, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei 2017-04-01
27 / 2017 HCL privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pentru perioada februarie 2017 2017-03-15
26 / 2017 HCl privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV, anul 2016 pentru Scoala Gimnaziala Chetris 2017-02-15
25 / 2017 HCL privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare retea de iluminat public Comuna Tamasi judetul Bacau 2017-03-15
24 / 2017 HCL privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei Extindere retea de alimentare cu energie a sistemului de iluminat public in comuna Tamasi Tamasi, judetul Bacau 2017-03-15
23 / 2017 HCL privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 a aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Tamasi 2017-03-15
22 / 2017 HCL privind aprobarea parametrilor tehnico- economice pentru obiectivul Modernizare Drumuri de interes local in Comuna Tamasi, judetul Bacau 2017-02-13
21 / 2017 HCL privind actualizarea indicatoriloe tehnico-economici cu noua cota TVA pentru obiectivul Reabilitare drumuri de exploatare agricola in Comuna Tamasi, judetul Bacau 2017-02-13
20 / 2017 HCL privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV, anul 2016 2017-02-13
19 / 2017 HCL privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB 2017-02-13
18 / 2017 HCL privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe care trebuie sa le presteze in anul 2017 beneficarii de ajutor social conform L 416/2001 privind venitul minim garantat 2017-02-13
17 / 2017 HCL privind acordarea dreptului de folosinta cu tiltu gratuity a unui spatiu de 61.67 din sediul Primriei Comunei Tamasi, catre GAL Cetatea Tamasidava, in vederea desfasuraruu activitatii 2017-02-13
Înapoi