Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2018 HCL nr. 20 privind aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Comanesti 2018-03-29
19 / 2018 HCL nr. 19 privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pentru perioada noiembrie, decembrie 2017 si ianuarie 2018 2018-02-16
18 / 2018 HCL nr. 18 privind aprobarea initierii elaborarii documentatiei de urbanism PUZ – Construirea a 4 locuinte protejate pentru perosane adulte cu dizabilitati in Comuna Tamasi, Judetul Bacau in cadrul Proiectului Investitii in servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati, Cod proiect 119325, in cadrul POR 2014-2020 2018-02-16
17 / 2018 HCL nr. 17 privind completarea HCL nr. 4/2018 cu privire la aprobarea documentatiilor tehnic-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”construirea a 4 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Tamasi, judetul Bacau” si pentru obiectivul de investitie Reabilitare, modernizare si extindere cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in Comuna Tamasi, Judetul Bacau”, in cadrul Proiectului Investitii in servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Tamasi, judetul Bacau 2018-02-16
16 / 2018 HCL nr. 16 privind modificarea HCL nr. 3/2018 cu privire la aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat, in vederea depunerii spre finantare a proiectului intitulat Investitii in servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati in comun Tamasi, jud. Bacau, cod proiect 119325, in cadrul POR 2014-2020 2018-02-16
15 / 2018 HCL nr. 15 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitare activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Judetene Bacau a ACoR 2018-02-16
14 / 2018 HCL nr. 14 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 58/2011 privind aprobarea Master Planului in sectorul apa si apa uzata din Judetul Bacau,cu modificarile si completarile ulterioare. 2018-02-16
13 / 2018 HCL nr. 13 privind aprobarea cotizatiei anuale la ADIB 2018-02-16
12 / 2018 HCL nr. 12 privind aprobarea contului de executie pe trimestul IV, anul 2017 2018-02-16
11 / 2018 HCL nr. 11 privind aprobarea bugetului local al Comunei Tamasi, Judetul Bacau pe anul 2018 si lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 2018-02-16
10 / 2018 HCL nr. 10 privind aprobarea completarii structurii Organigramei si a Statului de functii 2018-01-31
9 / 2018 HCL nr. 9 privind aprobarea procedurii de negociere directa invocand dreptul de preemtiune pentru apartamentul nr. 1, bl. 1, sc. B, sat Tamasi, comuna Tamasi, judetul bacau, apartinand domeniului privat al Comunei Tamasi 2018-01-31
8 / 2018 HCL nr. 8 privind aprobarea raportului de evaluare pentru apartamentul nr. 1, sc. B, sat Tamasi, Comun Tamasi, Judetul Bacau 2018-01-31
7 / 2018 HCL nr. 7 privind aprobarea scoaterii la vanzare a partamentului, nr. 1, bl. 1, sc. B, in blocul de locuinte din Comuna Tamasi 2018-01-31
6 / 2018 HCL nr. 6 privind aprobarea tarifcului de 250 lei elev luna pentru elevii care provin din familii a acarur venituri depasesc 530 lei persoana luna si beneficaza de servicii in cadrul Centrului Public pentru Servicii Sociale de tip after-school din Comuna Tamasi, Judetul Bacau. 2018-01-31
Înapoi