Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2012 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar pentru Salubrizare Bacau” 2012-02-28
7 / 2012 privind aprobarea asocierii Comunei Tamasi cu Judetul Bacau in vederea realizarii in comun a obiectivului „Varianta de traversare a raului Siret intre DJ252B si drumurile locale in satul Furnicari, Comuna Tamasi, Judetul Bacau” 2012-02-28
6 / 2012 privind aprobarea includerii si actualizarii unor bunuri in Inventarul Domeniului Public al Comunei Tamasi, Judetul Bacau 2012-01-31
5 / 2012 privind majorarea taxelor extrajudiciare pe anul 2012, conform Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare 2012-01-31
4 / 2012 privind majorarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012 2012-01-31
3 / 2012 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamasi, judetul Bacau pe anul 2012 si lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 2012-01-31
2 / 2012 privind aprobarea utilizarii sumei pentru cap. 84.02 – Drumuri, Titlul 84.02.56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea Proiectului ”Modernizare drumuri de interes local in satele Chetris, Tamasi Furnicari, Comuna Tamasi, Judetul Bacau” 2012-01-16
1 / 2012 Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 2012-01-16
Înapoi