Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2012 privind aprobarea taxei de 24 lei/tonă, fără TVA pentru a putea depozita deșeurile municipale colectate din aria administrativ-teritorială a comunei Tamași, județul Bacău, începând cu data de 1 septembrie 2012 2012-09-28
43 / 2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2012 2012-09-28
42 / 2012 privind aprobarea dării în folosinţă cu titlul gratuit a unui spaţiu de minimum 10 mp pentru deschiderea unui birou de Infornare şi Consiliere care va funcţiona în cadrul proiectului “ Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale şi a economiei non-agricole durabile prin formarea şi implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale ” 2012-08-31
41 / 2012 privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 442 unităţi de compostare individuală 2012-08-31
40 / 2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul “Varianta de traversare a râului Siret, între DJ 252B şi drumurile locale în satul Furnicari” 2012-08-31
39 / 2012 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în comuna Tamași, județul Bacău 2012-07-20
38 / 2012 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II, anul 2012 2012-07-20
37 / 2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamasi, judetul Bacau pe anul 2012 2012-07-20
36 / 2012 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I, anul 2012 2012-07-20
35 / 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate din Consiliul Local al comunei Tamași pe domenii de activitate 2012-06-25
34 / 2012 privind alegerea viceprimarului comunei TAMAȘI 2012-06-25
33 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-06-25
32 / 2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Tamași, ales la data de 10.06.2012 2012-06-25
31 / 2012 privind validarea mandatelor consilierilor – membri ai Consiliului Local al comunei TAMAȘI, aleşi la data de 10.06.2012 2012-06-25
30 / 2012 privind alegerea membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al comunei TAMAȘI, ales în scrutinul din 10.06.2012 2012-06-25
Înapoi