Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2017 HCL privind decontare contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pentru perioada decembrie 2016 si ianuarie 2017 2017-02-13
15 / 2017 HCL privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul Imprejmuire sediu administrative Tamasi 2017-02-13
14 / 2017 HCL privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul Casa przanicala Comuna Tamasi, judetul Bacau 2017-02-13
13 / 2017 HCL privind modificarea HCL nr. 22 din 29.03.2016 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu noua cota de TVA pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local Comuna Tamasi, Judetul Bacau 2017-02-13
12 / 2017 HCL pentru aprobarea Actului additional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau 2017-02-13
11 / 2017 HCL privind modificarea HCL nr. 1 din 22.01.2016 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu noua cota TVA pentru obiectivul Amenajare si extindere Scoala Gimnaziala nr. 1 Tamasi, Comuna Tamasi, Judetul Bacau 2017-02-13
10 / 2017 HCL privind modificarea programului si traseului de curse regulate pentru Serviciul de transport public local de personae la nivelul comunei Tamasi, judetul Bacau 2017-01-27
9 / 2017 privind aprobarea acordului de principiu pentru SC DIGITAL CABLE SYSTEM SA pentru obiectivul: Construire retea de telecomunicatii in Comuna Tamasi, Judetul Bacau 2017-01-27
8 / 2017 HCL privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare ajustate 2017-01-27
7 / 2017 HCL privind acordarea cu titlu gratuit a 2mp din Sediul Psotuluide Politie Tamasi, in vederea amplasarii unui ATM CEC Bank 2017-01-10
6 / 2017 HCL privind acceptul de circulatie SC ASACOM TRANS SRL pe drumurile de exploatare din Lunca Furnicari si avizarea acordului de reabilitare 2017-01-10
5 / 2017 HCL privind includerea in domeniul public a unei suprafete de teren pentru construirea obiectivului Casa Praznicala in Comuna Tamasi 2017-01-10
4 / 2017 HCL privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS pentru anul 2017 2017-01-10
3 / 2017 HCL privind mandatarea reprezentantului CL Tamasi in AGA ADIS sa voteze modificarea si completarea comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie 2017-01-10
2 / 2017 HCL privind primirea orasului ONESTI in calitate de membru la ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia 2017-01-10
Înapoi