Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2016 HCL privind aprobarea si insusirea in patrimoniul comunei a P.U.G. si regulamentului local de urbanism 2016-09-06
63 / 2016 HCL privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului conform judetean de deseuri, realizata prin Proiectul Sistem Integrat de Management a Deseurilor in Judetul Bacau 2016-08-25
64 / 2016 HCL privind modificarea HCL nr. 58 din data de 10.08.2016 privind organizarea si desfasurarea manifestarilor cultural-artistice organizate cu ocazia "Zilelor Comunei Tamasi", editia a VII-a, 8 septembrie 2016 2016-08-25
62 / 2016 HCL pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu 2016-08-25
61 / 2016 HCL privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau" 2016-08-25
60 / 2016 HCL privind aprobarea modificarii si completarii statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 2016-08-25
59 / 2016 HCL privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - A.D.I.B. 2016-08-25
58 / 2016 HCL privind organizarea si desfasurarea manifestarilor cultural-artistice organizate cu ocazia Zilelor Comunei Tamasi, editia a VIIa, 8 septembrie 2016 2016-08-10
57 / 2016 HCL privind aprobarea contului de executie pe trimestrul II, anul 2016 2016-08-10
56 / 2016 HCL privind aprobarea initierii elaborarii documentatiei de urbanism P.U.Z si Regulament Local de urbanism aferent acestuia in vederea realizarii proiectului "Extindere ferma piscicola cu valorificarea materialului excavat" 2016-08-10
55 / 2016 HCL privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pentru perioada iunie-iulie 2016 2016-08-10
54 / 2016 HCL privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru CL, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria Comunei Tamasi 2016-08-10
53 / 2016 HCL privind implementarea proiectului "Modernizare Drumuri de interes local, in comuna Tamasi, judetul Bacau" 2016-08-10
52 / 2016 HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Tamasi, judetul Bacau si actualizarea listei de investitii pe anul 2016 2016-08-10
51 / 2016 HCL privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 a aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Tamasi 2016-07-25
Înapoi