Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2018 HCL nr. 5 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari inter local pentru repartizarea orelor de munca pe care trebuie sa le presteze in anul 2018 beneficarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 2018-01-31
4 / 2018 HCL nr. 4 privind aprobarea documentatiilor tehnic-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”construirea a 4 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Tamasi, judetul Bacau” si pentru obiectivul de investitie Reabilitare, modernizare si extindere cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in Comuna Tamasi, Judetul Bacau”, in cadrul Proiectului Investitii in servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Tamasi, judetul Bacau 2018-01-09
3 / 2018 HCL nr. 3 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat, in vederea depunerii spre finantare a proiectului intitulat Investitii in servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati in comun Tamasi, jud. Bacau, cod proiect 119325, in cadrul POR 2014-2020 2018-05-09
2 / 2018 HCL nr. 2 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anii precedenti pentru plata obiectivului de investitii Casa praznicala in Comuna Tamasi, Judetul Bacau in anul 2018. 2018-01-09
1 / 2018 HCL nr. 1 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2017 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local. 2018-01-09
108 / 2017 HCL 108 privind aprobarea Studiului de oprtunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 comune limitroge si a modalitatii de gestiune 2017-12-21
107 / 2017 HCL 107 privind aprobarea atriburii si incherii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul bacau 2017-12-21
106 / 2017 HCL 106 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS Bacau 2017-12-21
105 / 2017 HCL 105 pentru aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Darmanesti 2017-12-21
104 / 2017 HCL 104 privind includerea in domeniul public al Comunei Tamasi, Judetul Bacau a 4 obiective de investitii 2017-12-21
103 / 2017 HCL 103 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si taxelor speciale pentru anul 2018 2017-12-21
102 / 2017 HCL 102 privind transformarea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamasi si aprobarea Statului de functii 2017-12-21
101 / 2017 HCL 101 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamasi, judetul Bacau 2017-12-21
100 / 2017 HCL 100 privind organizarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Tamasi, judetul Bacau pentru anul scolar 2018 -2019 2017-12-21
99 / 2017 HCL 99 privind suspendarea programului si traseul curselor regulate pentru Serviciul de Transport Public Local la nivelul comunei Tamasi, judetul Bacau 2017-11-24
Înapoi