Lista cuprinzand documentele de interes public produse si gestionate prin apararatul de specialiate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in condiotiile art. 7 din Legea 544/2001

Înapoi