Știri și evenimente

ANUNT - LEMNE DE FOC

ANUNT

 

CONFORM NOILOR MODIFICARI ADUSE CODULUI SILVIC, APROBATE PRIN LEGEA NR.175/2017, PENTRU A VA ACHIZITIONA LEMNE DE FOC VA RUGAM SA CONTACTATI PANA CEL TARZIU LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2017 PE PADURARI DIN ZONA.


NUMERE DE CONTACT PADURARI:

LACATUSU ION- TAMASI- CANTON 20: TEL-0744.303.558;

ACASANDREI-FURNICARI-CANTON 18: TEL-0749.826.496;

SPOIALA-RACOVA-CANTON 19:TEL-0745676725

 

ANUNT ETAPA DE INCADRARE - MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TAMASI, JUDETUL BACAU

 

COMUNA TAMASI, titular al proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamaşi, judeţul Bacău’’ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Tamaşi, satele Furnicari, Chetriş, Tamaşi,  judeţul Bacău;

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău,  din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.10.2017.

ANUNT - ACORD MEDIU MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

COMUNA TAMASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul‚ “Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamaşi, judeţul Bacău”, propus a fi amplasat în comuna Tamaşi, satele Furnicari, Chetriş, Tamaşi, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul COMUNA TAMASI, comuna Tamaşi, satul Tamaşi, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău.

BAC FURNICARI - TRAVERSARE RAU SIRET

Incepand cu data 20 Martie 2017, Bacul Furnicari isi incepe activitatea.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Tamași, din județul Bacău anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 8 și 10, începând cu data de 14.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul administrativ al Comunei Tamași, sat Tamași, Comuna Tamași, Județul Bacău conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

Înapoi