Știri și evenimente

BAC FURNICARI - TRAVERSARE RAU SIRET

Incepand cu data 20 Martie 2017, Bacul Furnicari isi incepe activitatea.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Tamași, din județul Bacău anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 8 și 10, începând cu data de 14.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul administrativ al Comunei Tamași, sat Tamași, Comuna Tamași, Județul Bacău conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

Înapoi