Primăria și Consiliul Local Tamași
Romana
+ -
Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

In general cat de multumit(a) sunteti de modul in care ati fost tratat(a) de catre functionarii primariei?

Foarte multumit(a)

Multumit(a)

Nemultumit(a)

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri de consiliu

Număr Titlu Data
10 / 2013 HCL nr. 10 privind aprobarea nivelului contribuţiei la susţinerea persoanei cu handicap cu măsura de protecţie în servicii de tip rezidenţial, în sumă de 70.577 lei şi încheierea actului adiţional la contractul de asociere nr. 4419/1722 din 2008 cu Consiliul Judeţean Bacău. HCL nr. 11 privind aprobarea contului de execuţie la data de 31.12.2013. HCL nr. 12 privind aprobarea unui împrumut bancar îm valoare de 350.000 lei. HCL nr. 13 privind aprobarea includerii şi actualizării unor bunuri în Inventarul Domeniului Public al Comunei Tamaşi, judeţul Bacău. HCL nr. 14 privind aprobarea diminuării din islazul comunal a suprafeţei de 40,59 ha situată în extravilanul comunei Tamaşi, judeţul Bacău, în locul denumit popular ,, Azara\'\' şi trecerea la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Tamaşi, judeţul Bacău. HCL nr. 15 privind aprobarea Organigramei şi a Statutului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamaşi şi a instituţiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. HCL nr. 16 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii ,, Variantă de traversare a raului Siret între DJ252B şi drumurile locale în satul Furnicari\'\'. 26-02-2013
1 / 2013 HCL nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare. HCL nr. 2 privind organizarea “Rețelei școlare a unităților de învățământ din Comuna Tamași, Județul Bacău 2013-2014”. HCL nr. 3 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe care trebuie sa le presteze in anul 2012 beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. HCL nr. 4 privind îmbunătățirea activității de completare a registrului agricol, a centralizatorului registrului agricol și a modului de verificare a datelor declarate pentru a fi înscrise în registrele agricole. HCL nr. 5 privind aprobarea Actului adițional la contractul de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință nr. 5384 din 27.12.2012 privind pe ANDRUȘCA COSTEL. HCL nr. 6 privind aprobarea reevaluării domeniului public. HCL nr. 7 privind stabilirea unor taxe locale speciale pentru anul 2013. HCL nr. 8 privind majorarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013. HCL nr. 9 privind aprobarea concesionării a 3 (trei) loturi de pășune în suprafață totală de 40,38 ha astfel Lot nr. 1 – S = 15,50 ha; Lot nr. 2 – S = 13,76 ha; Lot nr. 3 – S = 11,12 ha, loturi situate în exravilanul localităților din componența comunei Tamași, în vederea desfășurării de activități de ameliorare, întreținere și exploatare prin negocieri directe cu locuitori ai satelor de pe raza comunei Tamași, județul Bacău. 31-01-2013
46 / 2012 privind darea în folosință către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a unui spațiu pentru desfășurarea activităților de către Poliția Locală Tamași 28-09-2012
45 / 2012 privind desemnarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale Tamași, județul Bacău în Consiliul Administrației al Asociației Zona Metropolitană 28-09-2012
44 / 2012 privind aprobarea taxei de 24 lei/tonă, fără TVA pentru a putea depozita deșeurile municipale colectate din aria administrativ-teritorială a comunei Tamași, județul Bacău, începând cu data de 1 septembrie 2012 28-09-2012
43 / 2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2012 28-09-2012
42 / 2012 privind aprobarea dării în folosinţă cu titlul gratuit a unui spaţiu de minimum 10 mp pentru deschiderea unui birou de Infornare şi Consiliere care va funcţiona în cadrul proiectului “ Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale şi a economiei non-agricole durabile prin formarea şi implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale ” 31-08-2012
41 / 2012 privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 442 unităţi de compostare individuală 31-08-2012
40 / 2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul “Varianta de traversare a râului Siret, între DJ 252B şi drumurile locale în satul Furnicari” 31-08-2012
39 / 2012 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în comuna Tamași, județul Bacău 20-07-2012
38 / 2012 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II, anul 2012 20-07-2012
37 / 2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamasi, judetul Bacau pe anul 2012 20-07-2012
36 / 2012 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I, anul 2012 20-07-2012
35 / 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate din Consiliul Local al comunei Tamași pe domenii de activitate 25-06-2012
34 / 2012 privind alegerea viceprimarului comunei TAMAȘI 25-06-2012
Înapoi