Romana
+ -
Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Recomandări Coronavirus

Știri și evenimente

20-05-2020 |

ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ...

Prin dispoziția nr. 126 din 19.05.2020 se convocă Consiliul Local al Comunei Tamași, Județul în ședința ordinară, conform prevederilor art. 133, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru data de 27.05.2020 ora 10.00,

14-05-2020 |

Informare cu privire la obținerea avizului de Gospodarire a Apelor...

Informare cu privire la obținerea avizului de Gospodarire a Apelor pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020

15-04-2020 |

Indicatiile privind gestionarea deseurilor municipale in conditiile tr...

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică informează populația cu privire la modul de colectare a deșeurilor în cazul persoanelor aflate în izolare la domiciliu, confirmate pozitiv sau nu, precum și în cazul persoanelor care nu sunt în situația mai sus amintite.

 

Consultați fisierul atașat.

Anunț - depozitare deșeuri doar în recipiente de precolectare...
15-04-2020 |

Anunț - depozitare deșeuri doar în recipiente de precolectare...

Având în vedere adresa nr.2980/14.04.2020, primitp de ADIS Bacău, prin care ne informează de măsurile ce trebuiesc luate în această perioadă, în contextul epidemiei cu noul COVID-19, astfel:

Toți cetățenii comunei Tamași în calitate de beneficiari ai serviciului de colectare și transport deșeuri, au obligația să depoziteze deșeurilor doar n recipiente de precolectare puse la dispoziție (pubele/containere), nu în afara lor.

Precizăm faptul că depozitarea necontrolată a deșeurilor lângă recipientele puse la dispoziție, este un act ilegal, total iresponsabil și pot fi transmițătoare de infecții care pun în pericol sănătatea populației.

Protejându-i pe cei din jur vă protejați pe dumneavoastră!

 

Cu stimă,

 

PRIMAR,

VERONICA DONȚU

Comunicat acte de indentitate...
15-04-2020 |

Comunicat acte de indentitate...

Pentru prevenirea răspândirii infecției cu coronavirus, pe perioada stării de urgență, persoanele care solicită actul de identitate pentru un alt motiv decât pierdere, furt ori distrugere, trebuie să dovedească situația deosebită cu un document ori declarația pe proprie răspundere.

Obligație pentru propietarii și deținătorii de terenuri în perime...
13-04-2020 |

Obligație pentru propietarii și deținătorii de terenuri în perime...

Avand in vedere adresa inregistrata la Comuna Tamasi cu nr.2838/07.04.2020, primita de la Agentia Nationala pentru Arii

Naturale Protejate din subordinea Ministerului Mediului Apelor si Padurilor prin care suntem informati ca teritoriul Comunei

Tamasi se suprapune partial cu aria natural protejata ROSP A0063 ,,Lacurile de acumulare Buhusi- Bacau- Beresti" rugam toti cetatenii comunei, persoane fizice sau juridice care detin terenuri agricole sau desfasoara activitati in perimetrul sau vecinatatea ariei naturale protejate, ca au obligatia de a respecta prevederile planului de management ROSP A0063 in vederea conservarii habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, Planul de management al sitului Lacurile de acumulare Buhusi- Bacau- Beresti ROSPA0063 a fost aprobat prin OMM nr.2681/2012 - si poate fi consultat si insusit pe pagina de internet.

 

ANUNȚ dată limită depunere dosare...
09-04-2020 |

ANUNȚ dată limită depunere dosare...

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 21.04.2020.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de concurs:

a)cerere de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care se obliga sa prezinte cazierul in cazul obținerii postului;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curiculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru comformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs .

01-04-2020 |

„Telefonul Băcăuanului 0732124150”...

La nivelul D.G.A.S.P.C.Bacău a fost elaborat proiectul „Telefonul Băcăuanului 0732124150” în contextul  pandemiei cu

noul coronavirus (COVID – 19) pentru a oferi sprijin emoțional și suport membrilor comunității din județul Bacău.

În acest context cu noul coronavirus (COVID – 19) și  a instituirii stării de urgență națională de către Președintele României (conform Monitorului Oficial nr. 212 / 16.03.2020), vom susține telefonic toate persoanele vulnerabile de pe cuprinsul judetului Bacau, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile. 

Pe fondul crizei determinate de coronavirus, izolarea sociala reprezinta cea mai eficienta masura de preventie, oficial recomandata de catre autoritati si specialisti.

Toate persoanele vârstnice, persoanele vulnerabile, persoanele cu dizabilitati sau persoanele carantinate, care necesită un sprijin imediat  în urma răspândirii pandemiei cu noul coronavirus (COVID - 19) pot apela la numarul acesta unic de urgenta 0732124150. Specialistii nostri au rolul de a identifica și întrajutora persoanele vulnerabile, mai ales cele vârstnice, pe o perioada de cel puțin 30 de zile, în acord cu starea de urgență națională.

Toate persoanele interesate, pot apela la numărul unic de urgență  0732124150 și la adresa de email sifdgaspc@yahoo.com

30-03-2020 | Achiziții publice

Erată la invitația de participare...

ERATA la Invitația de participare, emisă de Primăria COmunei Tamași pentru dotarea cu mobilier a obiectivului „Construire Casă praznicală, în comuna Tamași, jud. Bacău!

 

27-03-2020 | Achiziții publice

Invitație de participare...

Avand 'in vedere proiectul nr.69/2016, in temeiul Legii nr.98/2016,comuna Tarnasi din judetul Bacau în calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa incheie contract pentru dotarea cu mobilier 'in cadrul obiectivului de investitii

„CONSTRUIRE CASA PRAZNICALA", comuna Tamasi, judetul Bacau."

 

Înapoi